Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

obarzana
3603 2ac3 500
Reposted byBrainy Brainy
obarzana
3602 2c2c 500
Reposted bytutus tutus
obarzana
3599 683e 500

July 28 2017

obarzana
4894 0bf8 500
obarzana
4893 3339 500
Reposted byDagarhenZurui

July 10 2017

obarzana
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaZurui Zurui
obarzana
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak vialadymartini ladymartini
obarzana
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiamsuperwoman iamsuperwoman
0398 26a9 500
Reposted fromerial erial viaSundaySmile SundaySmile
obarzana
inne będą nasze dni, 
adres, 
telefony 
kiedyś, po latach, 
spotkasz mnie - idąc na przykład z żoną. 
kiedy się ukłonisz, no to spojrzę uśmiechnięta
Twoja żona spyta: kto to? 
a Ty powiesz: 
- nie pamiętam.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole

July 03 2017

8035 e23f
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viacynamon cynamon
obarzana
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatutus tutus

July 02 2017

obarzana
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka via100suns 100suns
6566 ac30
Reposted fromerial erial viaCorruptgirl Corruptgirl
obarzana
7228 89cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCorruptgirl Corruptgirl

June 24 2017

obarzana
4219 1508 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
obarzana
1326 e672 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
obarzana
2515 2158 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
obarzana
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viaretro-girl retro-girl
obarzana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl