Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

obarzana
8585 5b08 500
Reposted bySkydelanSenyia
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.

October 20 2017

obarzana
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viamaagi maagi
9882 1357 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaheroine88 heroine88

October 17 2017

obarzana
7951 b871
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacamillee camillee
obarzana
obarzana
Where are you now? Do you ever think of me
In the quiet, in the crowd?
— Mumford & Sons
Reposted fromsafeway safeway

October 15 2017

obarzana
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakalina21 kalina21
obarzana
obarzana
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viakortufka kortufka
obarzana
3227 2dc5

September 17 2017

obarzana
2347 900a 500
Reposted byAsi Asi
8967 9a37 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viamhsa mhsa

September 12 2017

obarzana
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viapoppyseed poppyseed

September 09 2017

obarzana
1170 5c18 500
obarzana

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted fromoutoflove outoflove via12czerwca 12czerwca

September 02 2017

obarzana
5501 918d 500
Reposted bytutus tutus
obarzana
5500 163e 500
obarzana
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viapoppyseed poppyseed
obarzana

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl