Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2019

obarzana
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
obarzana
4068 9c44 500

February 13 2019

obarzana
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoxygenium oxygenium
obarzana
5322 ccac 500
Reposted fromseaweed seaweed viarabarbarowy rabarbarowy
obarzana
7475 15e9 500
Reposted fromRowena Rowena viarabarbarowy rabarbarowy

February 08 2019

obarzana
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
obarzana
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
obarzana

February 01 2019

obarzana
2473 8ce1 500
Reposted fromkazikova kazikova
obarzana
1097 6d8e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaczeresnia czeresnia

November 08 2018

obarzana
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin

November 05 2018

obarzana
obarzana
9520 0371
Reposted fromrol rol viakikkeer kikkeer
obarzana
obarzana
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamesoup mesoup

October 21 2018

obarzana
obarzana
6001 f58d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczeresnia czeresnia
obarzana
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viairmelin irmelin

October 18 2018

obarzana

October 12 2018

obarzana
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachrisapril chrisapril
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl