Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

obarzana
4219 1508 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
obarzana
1326 e672 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
obarzana
2515 2158 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
obarzana
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viaretro-girl retro-girl
obarzana

June 17 2017

obarzana
3098 1173 500
obarzana
3097 80ac 500
obarzana
3095 69ea 500

June 07 2017

8738 6703 500
Reposted from009 009 viairmelin irmelin
obarzana
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaxannabelle xannabelle
obarzana
9277 38c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahouda houda
obarzana
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahouda houda

June 04 2017

obarzana
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
obarzana
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viaspring-flow spring-flow
obarzana
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaspring-flow spring-flow
obarzana
Myślę o Tobie jeszcze częściej niż przedtem. Dzisiaj pada deszcz. Deszczowe niedziele powodują, że mam zamęt w głowie.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaitmakesmecalm itmakesmecalm

May 20 2017

obarzana
2967 8166
Reposted fromlaters laters viacover-my-eyes cover-my-eyes
obarzana
2029 a0a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
obarzana
3139 6084
Reposted fromlaters laters
obarzana
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl